Για την πλοήγηση


Βιομηχανικά - Εποξειδικά δάπεδα


Καθαρίζονται εύκολα και δεν χρειάζονται ιδιαίτερη συντήρηση.Οι χώροι της βιομηχανίας είναι συνήθως οι χώροι που δέχονται την μεγαλύτερη ταλαιπωρία σε καθημερινή βάση με τη χρήση είτε μεγάλων περονοφόρων μηχανημάτων( κλάρκ) είτε χημικών προϊόντων.

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με επιπρόσθετες ανάγκες που χρειάζεται να καλύπτονται για την ασφάλεια του χώρου και των εργαζομένων όπως πχ ανάγκη αντιολίσθησης, βραδυφλεγίας, αγωγιμότητας και εύκολης συντήρησης οδηγεί στην όλο και μεγαλύτερη εφαρμογή βιομηχανικών εποξειδικών δαπέδων.

Τα βιομηχανικά εποξειδικά δάπεδα κατασκευάζονται από μπετόν, η επιφάνειά τους λειαίνεται και στη συνέχεια επικαλύπτεται με ρητινούχα υλικά για μεγαλύτερη προστασία από την καταπόνηση. Τα βιομηχανικά εποξειδικά δάπεδα  συγκεντρώνουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο είδος δαπέδου:

Η MicroClean, εφαρμόζει πρωτοποριακές μεθόδους καθαρισμού για βιομηχανικά και εποξειδικά δάπεδα και αναλαμβάνει τη συντήρησή τους, για να παραμένουν όπως την πρώτη μέρα εφαρμογής τους.