Για την πλοήγηση


Καθαρισμοί 


Η εταιρεία MicroCleanμεταξύ άλλων δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία και στους καθαρισμούς.

Το προσωπικό της είναι έμπειρο και αποτελείται από ομάδες επαγγελματιών καθαριστών, τεχνιτών και τεχνικών.

Βασικά χαρακτηριστικά της εταιρείας είναι η τεχνογνωσία, η αξιοπιστία και η συνέπεια.

Οι άρτιες υπηρεσίες που παρέχει είναι οι εξής:

Καθαρισμοί Κτιρίων

Καθαρισμοί Αυτοκινήτων

Καθαρισμοί Σκαφών